Hej,   Till detta uppdrag söker vi en konsult enligt följande beskrivning:   Roll/nivå:                                   Configuration Manager Ort:                                               Strängnäs Önskat startdatum                   2018-02-12 Önskat slutdatum                      2018-03-31 Omfattning (% av heltid)          Ca 50% Beskrivning av uppdraget och dess omfattning Uppdraget går ut på att bistå kommunens IT-enhet vad avser Microsoft System Center Configuration Manager […]

Configuration Manager, Strängnäs


On behalf of a customer we are looking for a senior Power BI developer for assignment in Lund. Role: Senior Power BI developer Start: 180108 End: 180630 Scope: 100% Location: Lund, Sweden Key Relationships Digital Service (business) Condition Monitoring project (Global IT & Microsoft) IoT Advanced analytics Service Operations (IT) Purpose of role Support business […]

Senior Power BI Developer


Hej, Till detta uppdrag söker vi en konsult enligt följande beskrivning: Roll/nivå: Systemutvecklare/Lösningsarkitekt Ort: Stockholm Önskat startdatum 2018-01-02 Önskat slutdatum 6-12 månader Omfattning (% av heltid) 100% Beskrivning av projektet och arbetsuppgifter Om tjänsten I denna tjänst ges möjligheter för rätt person att arbeta brett – från specificering och design […]

Systemutvecklare/Lösningsarkitekt , Stockholm