Rollbeskrivning Bakgrund meOne grundandes för drygt 10 år sedan som en motkraft till de stora konsultmäklarnas nya dominans på marknaden, deras ”black-box”-affärsmodeller och deras bristande kunskap om ERP generellt och SAP. meOne bildades som en joint venture mellan fyra svenska SAP-konsultföretag som tillsammans hade en leveranskapacitet på c:a 200 svensktalande […]

VD/Försäljningschef till meOne Konsultförmedling AB


Till detta uppdrag söker vi en konsult enligt följande beskrivning: Roll/nivå: Services Information Developer Ort: Göteborg Önskat startdatum Omgående Önskat slutdatum Minst 1 år Omfattning (% av heltid) 100 % Demand Signal: A resource is required to support delivery expansion and increased support demand for the COH/DOH Central Team. COH/DOH […]

Services Information Developer, Göteborg


Hej, Till detta uppdrag söker vi en konsult enligt följande beskrivning: Roll/nivå: Developer Ort: Stockholm Önskat startdatum Omgående Önskat slutdatum Minst 1 år Omfattning (% av heltid) 100 % Uppdragsbeskrivning BSS TRANSFORMATION ONE Profile: 5-7 years’ experience as a developer. Ability to perform solution design, development as well as testing […]

Developer Transformation, Stockholm