Policy GDPR


Vi värnar om din personliga integritet
Det är av högsta vikt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete.

Du behöver inte göra något, vi vill främst informera dig om att vi tillämpar den nya lagen för att du ska känna dig trygg. Önskar du inte utskick från oss, kan du alltid välja att avprenumerera via ett mail till info@meOne.se.

Den data vi på meOne sparar om inskickade konsulter är innehållet i av dig levererad CVs. Dessa uppgifter lagras maximalt under 12 månader och finns lagrade under respektive sökt uppdrag.

Mvh Thomas Alsterback
VD meOne Konsultförmedling AB