SAP BW, Stockholm


Hej,

 

Till detta uppdrag söker vi en konsult enligt följande beskrivning:

 

Roll/nivå:                                  SAP BW

Ort:                                              Stockholm

Önskat startdatum                   Omgående

Önskat slutdatum                      2019-12-31

Omfattning (% av heltid)          100%

 

Uppdragsbeskrivning

BW-resurs för Konverteringsinitiativ och förvaltning
Från december 2018 till och med december 2019 pågår ett omfattande arbete för att flytta över ITPK-affären, som körs i cobol-systemet NIP på gammal plattform, till nyare system
byggt i abap på plattform SAP CRM. Datakonverteringen kommer att ske via SAP BW-plattformen.

1.       MÅL

  • Vid årsskiftet 2019/2020 ska all administration rörande ITP skötas i ett enda system.

2.       Ansvarsområden för BW-resursen

  • Delta och hjälpa till med konverteringen och BW-förvaltningens backlog
  • Prioritera aktiviteter
  • Följa och arbeta i det agila arbetssättet.

3.       Önskvärda beteenden och kompetenser

  • Ansvarsfull
  • Engagerad
  • Lätt att samarbeta med

BW-resursens kompetens:

  • Flerårig erfarenhet och kunskap av SAP BW-utveckling och SAP ABAP-programmering.
  • Erfarenhet av pensionsbranschen är meriterande.

 

Offerera via en:

– uppdaterad och anpassad CV

– konsultmotivering

– möjligt startdatum

– pris all ink.

– Konsultens erfarenhetsnivå