VD/Försäljningschef till meOne Konsultförmedling AB


Rollbeskrivning
Bakgrund
meOne grundandes för drygt 10 år sedan som en motkraft till de stora konsultmäklarnas nya dominans på marknaden, deras ”black-box”-affärsmodeller och deras bristande kunskap om ERP generellt och SAP.
meOne bildades som en joint venture mellan fyra svenska SAP-konsultföretag som tillsammans hade en leveranskapacitet på c:a 200 svensktalande konsulter, men som var och en hade en otillräcklig leveranskapacitet för att teckna ramavtal med större bolag.
Huvudsyftet med meOne är att genom en transparent affärsmodell, där alla involverade parter har full insyn i leverans och affärsupplägg, teckna ramavtal med större kunder om att tillhandahålla i första hand SAP-kompetens från ägarbolagen och i andra hand tillhandahålla SAP- och annan IT-relaterad kompetens.
Det primära syftet är inte att maximera vinsten för meOne, utan att agera som en sund kraft på konsultmäklarmarknaden och skapa möjligheter för ägarbolagen och dess partner att generera goda intäkter genom att leverera konsulter till slutkund via meOne.

Nuläge
I dagsläget omsätter meOne över 250 MSEK och tillhandahåller för närvarande drygt 200 konsulter till våra kunder. meOne ägs idag tillika delar i huvudsak av Claremont, Repona, Inspiro och Itelligence.
Det är nu dags för meOne att ta nästa steg i utvecklingen. Vi ser framför oss en expansion i antalet ramavtal med större kunder. Denna skall primärt ske på tre olika geografiska marknader; Stockholm (vår största andel av omsättningen idag), Skåne/Göteborg (där övrig omsättning ligger idag), samt Danmark/Köpenhamn (där stor potential finns tack vara ägarbolagen).
Framåt
För att möjliggöra den planerade expansionen behöver vi en ny säljorienterad, driven och strukturerad VD/Försäljningschef att leda, dirigera och genomföra styrelsens planer.

Rollen
Rollen som VD/Försäljningschef kommer att se ut ungefär som följande:
– VD-relaterade uppgifter, ca 20%
– affärsutveckling, strategiarbete, planering, ledning, styrelsearbete, relationer med nätverket, rekrytering, mm
– Försäljningsrelaterade uppgifter, ca 80%
– leda och följa upp säljteamet om ca 3-4 säljare, nyförsäljning nya ramavtal, hantering av nyckelkunder, inkl. konsultintervjuer, kundintervjuer, möten, etc.

Som person är du driven, strukturerad, lösningsorienterad, pragmatisk och extremt kundfokuserad.
Du rapporterar direkt till Styrelsen, där du är föredragande.

Under en initial övergångsperiod på c:a 4-6 månader kommer du att arbeta tillsammans med nuvarande avgående VD för att få den bästa starten och de rätta förutsättningarna på din nya karriär.