Configuration Manager, Strängnäs


Hej,

 

Till detta uppdrag söker vi en konsult enligt följande beskrivning:

 

Roll/nivå:                                   Configuration Manager

Ort:                                               Strängnäs

Önskat startdatum                   2018-02-12

Önskat slutdatum                      2018-03-31

Omfattning (% av heltid)          Ca 50%

Beskrivning av uppdraget och dess omfattning

Uppdraget går ut på att bistå kommunens IT-enhet vad avser Microsoft System Center Configuration Manager CB. Konsulten i fråga ska bl.a. kunna bistå vid paketering och distribution av program, underhåll och patch-hantering av Windows 10-klienter och underhåll av vår befintliga Microsoft System Center Configuration Manager CB miljö.

 

Följande aktiviteter ingår bl.a. i uppdraget:

 

 • Paketering och distribution av program
 • Utrullning av Windows 10 version 1607 och nyare
 • Underhåll och patchhantering av Windows 10-klienter
 • Underhåll av Configuration Manager CB
 • Överlämning av information och dokumentation vid uppdragets slut

 

Uppdraget ska utföras på plats i Strängnäs

 

1.       Krav på erbjuden konsult

 

 • kunna tala och skriva svenska språket flytande
 • ha social förmåga och ha lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper
 • följa Strängnäs kommuns policy om rökfri arbetsplats
 • använda distansöverbryggande teknik om kommunen så begär i syfte att minska antalet resor

 

Erbjuden konsult ska även ha:

 

 • en för området adekvat utbildning
 • minst tre  (3) års erfarenhet avseende liknande konsultuppdrag
 • kunskap om och erfarenhet av arbete med Microsoft System Center Configuration Manager CB
 • kunskap om och erfarenhet av underhåll av Windows 10 från version 1607 och nyare
 • kunskap om och erfarenhet av skapande av referens image av Windows 10 1607 och nyare i MDT
 • kunskap om och erfarenhet av PowerShell

 

Offerera via en:
– uppdaterad och anpassad CV (Gärna på engelska)
– konsultmotivering
– möjligt startdatum
– pris all ink.
– Konsultens erfarenhetsnivå