Daily Archives: January 16, 2018


Hej,   Till detta uppdrag söker vi en konsult enligt följande beskrivning:   Roll/nivå:                                   Configuration Manager Ort:                                               Strängnäs Önskat startdatum                   2018-02-12 Önskat slutdatum                      2018-03-31 Omfattning (% av heltid)          Ca 50% Beskrivning av uppdraget och dess omfattning Uppdraget går ut på att bistå kommunens IT-enhet vad avser Microsoft System Center Configuration Manager […]

Configuration Manager, Strängnäs