Integrationsarkitekt, Skåne


Till detta uppdrag söker vi en konsult enligt följande beskrivning:

 

Roll/nivå:                                   Integrationsarkitekt

Ort:                                              Skåne

Önskat startdatum                   Omgående

Omfattning                                  40-80 timmar

 

Uppdragsbeskrivning

Styra upp en stökig tillvaro kring integrationer och göra en snabb genomlysning för att få bra förslag på action plan. Första steget är en kort genomgång av nuläge och rekommendationer kring arbetssätt och någon form av strategi på i vilka komponenter vi lägger resp funktionalitet.

Att fokusera på är

  1. Arbetssätt, hur kan vi bygga integrationer som har förutsägbar tid till Go-Live & budget
  2. Teknik / applikationer; hur vi jobbar med tekniska plattformar och logiskt fördelar logik mellan dessa samt övervakning

Idag jobbar vi med central it i Holland kring integrationer där vi kör en BizTalk plattform. Vi har en extern EDI partner i Sverige och hanterar alla partnerrelationer samt utvecklar i vårt eget OTC när vi bygger integrationer.

 

Offerera via en:
– uppdaterad och anpassad CV (Gärna på engelska)
– konsultmotivering
– möjligt startdatum
– pris all ink.
– Konsultens erfarenhetsnivå