Cutover Lead , Stockholm


Till detta uppdrag söker vi en konsult enligt följande beskrivning:

Roll/nivå: Cutover Lead
Ort: Stockholm
Önskat startdatum Omgående
Önskat slutdatum 12 månader
Omfattning (% av heltid) 100%

Kort beskrivning av projektet och arbetsuppgifter

Responsible for initiating, planning and executing the Cutover, from Business Process, Application, Infrastructure and Data perspective.
Trusted advisor for stopping and starting business process to enable the Cutover

Essential Skills
Customer Communication Skills

Desirable Skills
Awareness of delivering Application Services preferable to Customers delivering Shared Services, Customer Services and Banking Services.

Offerera via en:
– uppdaterad och anpassad CV (Gärna på engelska)
– konsultmotivering
– möjligt startdatum
– pris all ink.
– Konsultens erfarenhetsnivå